Hotel Pupp

Dodávka a montáž axminsterských koberců Wilton Carpets do kasina.

Vzor a barvy koberců byly vyrobeny na základě individuálního požadavku klienta.

Celkové množství 380m2

Kontakty: